تبلیغات
DEYGOON

DEYGOON

  • خوش آمدید
عضویت ...
 

گالری جدیدترین عکس ها
همه جوره درخدمتتیم

جنبش شیاطین قرن اخیر

 

رخی از این ادیان و مکاتب بسیار فعالند، مانند کلیسای شیطان، شاهدان یهوه، کلسیای علم شناسی، فرزندان خداوند، اکنکار (دین نور و صوت)، مورمونها و جامعه ی بین المللی وجدان کریشنا، که فضای عینی و تبلیغات رسمی در سطح جهان دارند. برخی دیگر مانند زیر مجموعه ذن و بودسیم که در ایران تحت عنوان «اشو» تبلیغ می شوند، وجود دارد. و بسیار فعالند. عمق شبیخون فقط در قالب آمار به چشم می آید، حدود 80 میلیون نسخه کتاب در مورد عرفانهای کاذب در کشور منتشر شده است و بعضی از این کتب بیش از 15 بار تجدید چاپ شده اند.

 رخی از این ادیان و مکاتب بسیار فعالند، مانند کلیسای شیطان، شاهدان یهوه، کلسیای علم شناسی، فرزندان خداوند، اکنکار (دین نور و صوت)، مورمونها و جامعه ی بین المللی وجدان کریشنا، که فضای عینی و تبلیغات رسمی در سطح جهان دارند. برخی دیگر مانند زیر مجموعه ذن و بودسیم که در ایران تحت عنوان «اشو» تبلیغ می شوند، وجود دارد. و بسیار فعالند. عمق شبیخون فقط در قالب آمار به چشم می آید، حدود 80 میلیون نسخه کتاب در مورد عرفانهای کاذب در کشور منتشر شده است و بعضی از این کتب بیش از 15 بار تجدید چاپ شده اند. 

اختصاصی ادیان نیوز / وهاب مشهدیان "عطاش":
تهاجم یک ملت به ملت دیگر به طُرُق مختلف امکان پذیر است، در بین انواع مختلف، تهاجم فرهنگی و بالاخص تهاجم معنویت، از بقیه خطرناکتر می باشد. این تهاجم است که به ناتوی فرهنگی یا شبیخون فرهنگی تبدیل می شود.

آنجا که معنویت های کاذب و پرزرق و برق، به جنگ معنویت حقیقی آمده و با نشانه رفتن هر کدام از مؤلفه های راستین معنوی، خود را جایگزین و روح و روان مخاطب را تحت سیطرة خویش در می آورند. معنویات کاذب، با دو ابزار به روز بودن و ساده بودن، باعث جمع بین دین و دنیا برای مریدان خویش می شوند.

در دایرة المعارف ادیان جدید، که به تازگی در انگلیس منتشر شده است، بیش از 2500 دین و مرام عرفانی ـ که هر کدام متدینین و مؤمنین خاص خود را دارد ـ شناسایی شده است.

برخی از این ادیان و مکاتب بسیار فعالند، مانند کلیسای شیطان، شاهدان یهوه، کلسیای علم شناسی، فرزندان خداوند، اکنکار (دین نور و صوت)، مورمونها و جامعه ی بین المللی وجدان کریشنا، که فضای عینی و تبلیغات رسمی در سطح جهان دارند.

برخی دیگر مانند زیر مجموعه ذن و بودسیم که در ایران تحت عنوان «اشو» تبلیغ می شوند، وجود دارد. و بسیار فعالند. عمق شبیخون فقط در قالب آمار به چشم می آید، حدود 80 میلیون نسخه کتاب در مورد عرفانهای کاذب در کشور منتشر شده است و بعضی از این کتب بیش از 15 بار تجدید چاپ شده اند.

در جامعه ی ایران اسلامی، محققان حدود 2 هزار عنوان کتاب در زمینه ی توسعه ی عرفانهای تصنعی شناسایی کرده و حدود 50 فرقه و نحله ی نوظهور، دارای سایت، مؤسسه یا وبلاک بوده و در کشور فعالیت بیشتر و نمایان تری دارند.

در میان مکاتب نوظهور قرن اخیر، چند مکتب به صورت جدی در کشور عزیزمان ایران در حال فعالیت می باشند. از جمله ان مکاتب اوشو و شیطان پرستان هستند. اوشو با تلفیق عشق، عرفان و سکس و همچنین راه اندازی اوشو پارک توسط شاگردانش ، در پی جذب جوانان و منحرف کردن انها به اسم عرفان می باشند. به نحوی دیگر شیطان پرستان نیز با راه اندازی کنسرت های مختلف راک و پاپ و استفاده از هیجانات خاص جوانان و در پاره ای موارد با مراسم عرفانی شهوانی خویش در پی همان هدف، یعنی گمراه کردن جوانان می باشند، شاخصه ی عرفان های کاذب انکه، عموماً تفکر زدا بوده و چهار مقوله الکل، اعتیاد، سکس و مدیتیشن در آنها به وفور یافت می شود.

جنبش های نوپدید، با تکیه بر کیف جسمی جوان، هم روح او را تسخیر کرده و هم اهداف پلید خویش را به خوبی پیش می برند. در این میان شاید اوشو و شیطان پرستان گوی سبقت را از دیگر رقبا بهتر ربوده ودر نیل به این هدف موفق تر باشند.
میانگین خودکشی یا صدمه رساندن شدید به خود برای گروه شیطان پرست پینک فلوید، به پانزده تا بیست نفر، بعد از هر کنسرت می رسد.
مرگ های زود هنگام، خودکشی، قتل، مواد مخدر و زنا و ... فرجام موسیقی پاپ، راک و هوی متال است.

در موسیقی راک، زخمی کردن تبدیل به امری رایج شده است. اعمال دیوانه وار و خشونت آمیز، خود زنی از اعمال عادی هواداران و مروجان این نوع موسیقی های شیطانی است.

مثلاً پس از شنیدن صدای گوش خراش هوی متال، جوانی، مادر خود را می کشد، سپس به خود زنی و آخر سر خودکشی می پردازد.

شیطان پرستان,تهاجم فرهنگی,ادیان,کلیسا,ذن,بودیسم,اشو,عرفان,سکس,مدیتیشن,الکل,اعتیاد,کنسرت,راک,پاپبر پایه آمار منتشره در غرب از هر هفت نفر جوانی که به موسیقی راک گوش می دهند، یک نفر خودکشی می کند. تشویق به مواد مخدر، الکل و کارهای ناباب، دیگر یک امر عادی است.

- برای آشنا شدن با اشعار شیطان پرستان، قطعه ای از آن را در زیر بیان می کنم:

تاریکی .... قلب خون آلودم را در آغوش می گیری
Aniting our tear ful eyes
رویاهایم ... چشمان اشک بارمان را متحد می کند .... فریبنده
Enchanting
در شب .... ابلیس را در اشک هایم می بوسم.
Atnight …. I kiss the serpent in the tears
برای سالها .... غم های تو سوگواری من است.
For years …. The sarrow I've mourned
گوش کن به صدای گریه فرزندان ماه من
Har ken my moon child cry
که آرزوی شی دیگر را دارند
Yearning for another night
ماتم مورد علاقه من
Mourning my once beloved
هیپونیزم و تاریکی
Mez maized and raven dark
جادوگر زندانی شب
My pake enchantress of thee night
از آخرین شمع سوزانم
At last my candle's burning down
ماه پاییزی سیاه غم انگیز می درخشد
The winter moon is shining bleak
جادوگر من برای تو
For the my encbantress
رویاهایم را فریب بده
Enchating all my dreams
زیبا و سیل اشک هایش
Abeauty and her flood of tears
سقوط شب قلب مرا در آغوش می گیرد
Night fall embrace my heart
جادوگر شب های من
My pale enchantress of the night
من تو را آرزو می کنم
I desire the
با ترس با تو قدم می زنم .... به سوی خاک
Fear ful I walk with thee …. Through dusk
به سوی بادهای گمراهی .... او زیباست
Through winds of loss …. Her beauty and her
طوفان در آغوش می گیرد قلب خونین مرا
Flood embrace my blecding heart
با اشک سقوط می کنم با تو .... در آخر
Tear ful I full with thee … at last
مرا راهنمایی کن به جایی که سایه هایت بخش می شوند
Lead me there to where thy shadows cast
آنها می رقصند در مخمل از دست رفته ی تاریکی
They dance in velvet darkness last
بر خیز ای ماه غمگین
Rise …. Bleak winter, full moon
برخیز...
Rise …

ادامه مطلب جنبش شیاطین قرن اخیر