تبلیغات
DEYGOON

DEYGOON

  • خوش آمدید
عضویت ...
 

گالری جدیدترین عکس ها
همه جوره درخدمتتیم

آموزش لباس مجلسی و... جلسه ی6

 

جلسه ششم:

(طرز تهیه ی الگویه دكلته)

اندازه های موردنیاز و واجب برای لباس دوكلته: 1. بالای سینه 2. زیرسینه

اندازگیری با لباس خیلی تنگ صورت می گیرد. برای لباس خیل تنگ بالای سینه را

دورتادور بدن در ناحیه ی كارور اندازه می گیریم این اندازه ازروی الگو روی خط كارور است. نصف اندازه ی بالای سینه را با الگو مقایسه كرده (الگوباید طوری كنارهم قرار گیرد كه پهلوها مماس باشند وفاصله ی بین دو كارور، را هم اندازگیری می كنیم وجزء بالای سینه است)

 

مقدار اختلاف نصف بالای سینه والگورا یاد داشت كرده و از وسط سرشانه خطی به نك سینه می كشیم .روی این خط دو سانت از كارور بالا می رویم واز خط مركزی جلو دوسانت پایین می آییم وبه صورت انحنا به هم وصل می كنیم وادمه ی آن را به زیر بغل می رسانیم. برای پشت درامتداد همین خط سه سانت زیر خط سینه رسم می كنیم. برش مورد نظر را كه یا عصایی است یابرش از سرشانه طراحی می كنیم وآن اختلاف را نصف كرده،نصف آن به برش ونصف دیگر را به طور مساوی از دو پهلو قیچی می كنیم. ساسون پشت را نیز از بالا صفر نمی كنیم بلكه با یك سانت فاصله می دوزیم.

ادامه مطلب آموزش لباس مجلسی و... جلسه ی6