تبلیغات
DEYGOON

DEYGOON

  • خوش آمدید
عضویت ...
 

گالری جدیدترین عکس ها
همه جوره درخدمتتیم

جلسه پنجم آموزش لباس شب و...+ الگو

 

جلسه ی پنجم:

((ترسیم یقه کشکولی))

ابتدا5/1سانتی متر یقه را گشاد کرده 4-3 سانتی متر پایین آمده و یقه گرد باز طراحی کرده،4 سانتی متر باز پایین آمده و4 سانتی متر به طرف داخل رفته وبعد به صورت حلال به کارور یا پایین تر از کارور وصل می کنیم.

 

جهت دوخت یقه ابتدا یک سه جاف پهن بریده ولایی می چسبانیم و به گودی اولیه ی یقه می دوزیم وبعد طرح را روی سه جاف طراحی کرده و دوخت می کنیم.

 بعد از این که پنس پهلو گرفته شد به همان مقدار به حلقه اضاف می شود.

ادامه مطلب جلسه پنجم آموزش لباس شب و...+ الگو