تبلیغات
DEYGOON

DEYGOON

  • خوش آمدید
عضویت ...
 

گالری جدیدترین عکس ها
همه جوره درخدمتتیم

جلسه چهارم آموزش کامل لباس شب و...+الگو

 

جلسه ی چهارم:

((محل رسم ساسون کمر))

به اندازه ی  نصف فاصله ی دور سینه می باشد که از سمت چپ وارد الگو می شویم وخطی عمود از بالا تاپایین یا از سففیه می کشیم. مقدار ساسون کمر را مشخص کرده انتهای آن باسن، ابتدای آ 3الی 5 پایین تر از خط سینه باشد.

((طریقه ی کنترل زیر سینه))

 

اندازه ی از سرشانه تا زیر سینه را روی الگو از وسط سرشانه بامتر اندازه گیری کرده طوری که ازنک سینه بگذرد و روی ساسون علامت گذاری میشود . این نقطه را به صورت افقی ترسیم کرده وادامه ی آن را تا خط پشت الگو نیز ادامه می دهیم. فاصله ی بین پنس هارا روی خط زیر سینه اندازه زده آن را بانصف دور زیر سینه مقایسه می کنیم نصف آن برای جلو(5/1+ نمی خواهد)

 اختلاف بدست آمده را تا3سانت آن را به دوطرف ساسون جلو می دهیم:

 (5/1 به راست و5/1 به چپ)

مابقی تقسیم بر دو می شده واز دوطرف پهلو ها کم کرده کلیه ی پنس هارا می بندیم و پف حاصله را از پهلو رد می کنیم بعد از طراحی مدل ساسون پهلو به برش مورد نظر انتقال می یابد.


بعد از اینکه پنس پهلو گرفته شده به همان اندازه به حلقه اضافه می کنیم.

ادامه مطلب جلسه چهارم آموزش کامل لباس شب و...+الگو