تبلیغات
DEYGOON

DEYGOON

  • خوش آمدید
عضویت ...
 

گالری جدیدترین عکس ها
همه جوره درخدمتتیم

جلسه ی سوم آموزش کامل لباس مجلسی

 

جلسه ی سوم طرز تهیه ی الگو:

((رسم الگوی پشت2))

عرض کادر 0.25 دور سینه

طول کادر بالا تنه تا کمر+ بلندی باسن

روی خط بالا 5/1 بالا آمده(یک ششم دور گردن+1) داخل شده وهلال یقه ی پشت را می کشیم. خط کمر را مشخص کرده و روی آن(0.25 دور کمر+3(ساسون) 5/1) علامت می گذاریم. روی خط باسن(0.25 دور باسن 5/1) داخل شده این علامت را به کمر وصل می کنیم. خط کف یا خط سینه را مشخص کرده روی آن (0.25 دور سینه 5/1)

 

داخل می شویم بین خط یقه وخط کف خط کارور را مشخص کرده، یا9الی15 سانت پایین می آییم و(نصف کارور+ 5/0) داخل شده علامت می گذاریم ازخط بالا 5 سانت پایین آمده خطی عرضی می کشیم و شیب سرشانه بدست می آید. از بغل گردن اندازه سرشانه را تا روی این خط علامت زده و هلال آستین را رسم می کنیم.

ادامه مطلب جلسه ی سوم آموزش کامل لباس مجلسی