تبلیغات
DEYGOON

DEYGOON

  • خوش آمدید
عضویت ...
 

گالری جدیدترین عکس ها
همه جوره درخدمتتیم

چادر شالدار+الگو

 

 


مقدار پارچه مورد نیاز حدود 4 متر و 40 سانت.(از گوشه گردن تا مقداری كه میخواهیم بلندی چادر باشد اندازه زده سه برابر آن به علاوه 20 مقدار پارچه مورد نیاز برای دوخت این نوع چادر است). پارچه را از عرض تا زده و روی دولای بسته مستطیلی به طول قد چادر و عرض 45 سانتیمتر رسم میكنیم و مطابق شكل روی پارچه الگو را میكشیم و با یك سانت جای دوخت قسمت پشت چادر را برش می زنیم. 
سپس پارچه را باز كرده و از طول تا می زنیم. الگوی جلو مانند پشت می باشد و فقط قسمت شال به آن اضافه می شود.
می توانیم قسمت پشت را روی پارچه قرار داده و مطابق شكل قسمت شال را هم كشیده و برش بزنیم .
از سرشانه بلندی آستین را اندازه می گیریم روی الگو هم از گوشه گردن (بعد از 9 سانتیمتر) اندازه می گیریم هر چقدر كم بود مستطیلی به طول این مقدار و عرض 22 رسم میكنیم و مطابق شكل می كشیم(اگر عرض پارچه زیاد بود آستین را یك تكه در می آوریم ).
ابتدا سرشانه ها را میدوزیم سپس آستین را وصل كرده و درز آستین و پهلو را با هم می دوزیم.
10 سانتی كه برای شال بالا رفتیم به یقه پشت می دوزیم.
برای دوخت زیب: شال را از محل خط صورتی به طرف پهلو بر گردانده از بالای شال 40 سانتیمتر پایین آمده و زیب را میدوزیم 
لبه شال و درز آستین نوار تزئینی یا نوار اریب می دوزیم.

ادامه مطلب چادر شالدار+الگو