تبلیغات
DEYGOON

DEYGOON

  • خوش آمدید
عضویت ...
 

گالری جدیدترین عکس ها
همه جوره درخدمتتیم

الگوی دامن شلواری

 

 از الگوی دامن ساده یا فون استفاده می کنیم

دور باسن بزرگ را تقسیم بر 4 + 2 می کنیم فاق بدست می آید . از A به اندازه فاق پایین آمده و B می نامیم

برای گشادی فاق دور باسن را تقسیم بر 8 می کنیم ( در پشت ) و در جلو تقسیم بر 2 می کنیم

از B به اندازه نصف پشت فاق خارج شده و C می نامیم 

از C به D و E وصل می کنیم

از D به اندازه 1.5 سانت داخل شده و F می نامیم 

از خط باسن J به صورت هلالی به C وصل می کنیم 

هم جلو و هم پشت را روی دولای باز پارچه قرار می دهیم

قسمت های هلالی فاق را به هم می دوزیم

الگوی پشت:

از خط کمر به اندازه یک چهارم دور باسن بزرگ +2 پایین آمده و B می نامیم از B به اندازه یک هشتم دور باسن بزرگ خارج شده و C می نامیم

از C به D و E وصل می کنیم

از E به اندازه 1 سانت خارج شده و به C وصل می کنیم و به صورت هلال به J وصل می کنیم

از A به اندازه 2 سانت خارج شده و به J وصل می کنی

روش دوخت: 

ابتدا الگوی دامن شلواری ساده را میکشیم و تمام پنس ها بجز پنس جلو را می بندیم.بعد الگوی زیر رو آماده می کنیم.ابتدا اون قسمتی رو که نوشتم "قسمت هاشور خورده جدا می شود" رو رول کرده و بعد قسمت هایی رو که با شکل قیچی نشون دادم رو تا قسمت مشخص شده برش میزنیم و بعد بینشون اوزمان 6 سانتی متری میدیم و بعد اونها رو به شکل پیله از بالا به پایین میدوزیم.

بعد از دوختن قسمت هفتی پشت و جلو قسمت بالایی هفتی شکل ها رو به داخل تا زده و روش رو چرخ می کنیم.قسمت پشت هفتمون رو هم کش میدیم.بقیه قسمت ها هم مثله دامن شلواری ساده دوخته میشه.
ادامه مطلب الگوی دامن شلواری